Håndbold

Indkaldelse til Generalforsamling i

Sabro IF Håndbold

tirsdag d. 20/3 2018 kl. 19.00

i hallens mødelokale.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse af budgetforslag
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer, på valg er:
  • Daniel Thylkjær, formand (genopstiller ikke)
  • Tanja Cassøe, kasserer (genopstiller ikke)
  • Kit Mathiasen, kampfordeler (genopstiller ikke)
  • Camilla Ulrich, bestyrelsesmedlem (genopstiller ikke)
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 9. Eventuelt

 

Indkomne forslag sendes til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Vi er som bekendt i den situation, at alle 4 medlemmer af bestyrelsen, ikke ønsker at genopstille. For at vores børn også kan spille håndbold i fremtiden, er der brug for nye kræfter til bestyrelsen.

 

HUSK det er et fælles ansvar, at drive en forening og vi glæder os til at se jer.

 

Med venlig hilsen

 

Daniel Thylkjær

Formand